Ny spennende kunde!

NorSIS bytter digitalbyrå

Norsk Senter for Informasjonssikring som drifter nettstedene Nettvett.no, Slettmeg.no, Nasjonal Sikkerhetsmåned og flere andre, bytter nå nettsider og drift av samtlige portaler. NXT/A2N takker for tilliten og er nå godt i gang med å sette opp nye nettportaler for Norsis.no, Nettvett.no, Slettmeg.no samt en omfattende løsning for selvtester som vil ligge tilgjengelig for det norske folk. Vi tar også over webdriften på samtlige portaler. Videre vil vi gjennomføre løpende aktiviteter over tid, sammen med kunden.
 
NorSIS er en ideel og uavhengig organisasjon som ble stiftet 2.februar 2010. Virksomheten er en videreføring av Senter for informasjonssikring (SIS) som ble etablert ved SINTEF i 2002. SIS ble opprettet av handels og næringsdepartementet, som et prøveprosjekt i tråd med anbefalinger gitt av sårbarhetsutvalget i NOU 2000:24 «et sårbart samfunn».
Norsk Senter for Informasjonssikring skal som uavhengig ideelt ekspertorgan bidra til verdiskapning, velferd og en trygg digital hverdag. NorSIS skal øke innbyggernes, norske virksomheter og samfunnets forståelse for kunnskap om informasjonssikkerhet. 

Signering av avtale mellom NorSIS og nxta2n med Jo Simen Skog, Roger Johansen og Tore Bahrfod
 
Administrerende direktør i Digitalbyrået A2N, Jo Simen Skog om samarbeidet (til venstre i bildet): «Dette er en prestisjekunde å få på huset og vi ser virkelig frem til et langt og spennende samarbeid. Vår visjon om alltid å levere resultater for kunden er i denne sammenheng litt spesiell, da NorSIS som en ideel organisasjon har som mål at færrest mulig skal få behov for deres tjenester. Nå er verden dessverre slik at tjenestene til NorSIS blir bare mer og mer aktuelle. Et av våre mål må være å sørge for at nettjenestene til NorSIS blir mest mulig brukervennlige. Det blir viktig at brukeren føler seg trygg på NorSIS og samtidig finner enkelt frem. Samtidig blir det avgjørende at NorSIS får frem sine budskap på en troverdig måte og finner våre verktøy enkle å bruke i en hektisk hverdag. At NorSIS velger NXT/A2N er en anerkjennelse som henger høyt for oss.»
 
Fakta: Bare slettmeg.no alene behandler nå ca 8000 saker i året. Media henvender seg daglig til NorSIS med spørsmål om faktaopplysninger, trusler og deres vurderinger- Første halvår 2015 hadde artikler om NorSis 65 millioner sideoppslag.
 
«At NorSIS velger å satse videre med WordPress som publiseringsverktøy er utrolig spennende. Vår oppgave i prosjektet er å lage brukervennlige og sikre nettsider som er tillitsskapende ut mot publikum. WordPress har hatt utfordringer med sikkerheten opp igjennom årene fordi det er basert på åpen kildekode. Vi ønsker nå å bevise at det er fullt mulig å utvikle trygge og sikre nettsted, og likevel levere kostnadseffektive løsninger»
 
Administrerende direktør i NorSIS, Roger Johnsen om samarbeidet (i midten): "Norske innbyggere og bedrifter utsettes for en stadig mer avansert cyber-trussel. I fjor ble kostnadene som følge av cyber-kriminalitet i Norge anslått til 19 milliarder kroner. I tillegg utsettes flere tusen innbyggere for så alvorlige krenkelser på nettet at de søker hjelp hos NorSIS.  

Digitalisering er en av de største og viktigste investeringene både privat og offentlig sektor gjør for framtiden. NorSIS målsetting er å bidra til verdiskaping i norske bedrifter, velferd og en trygg digital hverdag for befolkningen. Våre medarbeidere veileder hver eneste dag norske innbyggere, bedrifter og kommuner om hvordan de kan beskytte seg selv og egen virksomhet på nettet. 

Skal vi evne å oppnå dette så er vi avhengig av kunnskapsrike og solide samarbeidspartnere. Våre internett-portaler er kontaktpunktet mot omverden og de som trenger oss. Målgruppene skal enkelt og selvforklarende få tak i den informasjon de trenger. Vi har valgt Digitalbyrået A2N fordi de viser stor evne til å sette seg inn i våre og målgruppenes behov, gir ærlige anbefalinger og lager gode løsninger".


<< Forrige         52 av 62        Neste >>
loader
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV
VÅRT NETTVERK:
loader