NXT/A2N Reklame & Digitalbyrå
© Copyright 2018 hei@nxta2n.no

Tema: Bærekraft som konkurransefortrinn


Bærekraft handler om så mye mer enn bare CO2 fotavtrykk og ulik skam vi leser om i media. Den 22. januar inviterte vi til vårt frokostseminar MINDS med tema: Bærekraft som konkurransefortrinn. Her hadde vi en spennende agenda for dagen og inviterte merkenavn som IKEA, Vålerenga Samfunn og Släger som foredragsholdere. Jøril K. Johansen, Bærekraftsjef IKEA.


Med gode tilbakemeldinger fra de mange fremmøtte ønsker vi å takke Jøril K. Johansen/ Bærekraftsjef IKEA, Lars Eirik Eggen / Daglig leder Vålerenga Samfunn og Eirik Øiestad / Daglig leder Släger som både utfordret og inspirerte oss alle i salen over et viktig og komplisert tema som det bærekraft er. Vi fikk også servert samfunnsansvar og noen sterke historier som traff de fleste hjerter i salen  – det var til og med flere som felte en tåre eller to.  
 
Vi takker også vår prosjekt- og produksjonsleder Geir Kirkevold som presenterte et nytt og spennende bærekraftkonsept – papir laget av matavfall og som har hele 29% mindre CO2 utslipp enn resirkulert papir. Ønsker du å vite mer om dette så ta kontakt med geir@nxt.no eller nina@nxt.no.
 
 
Tusen takk til alle fremmøtte og våre foredragsholdere.