NXT/A2N Reklame & Digitalbyrå
© Copyright 2018 hei@nxta2n.no

Event Tracking er et kraftig og verdifullt verktøy, som vi anbefaler alle våre kunder å bruke på sine nettsider. Verktøyet gir oss muligheten til å måle hvilke type handlinger besøkerne gjennomfører når de er inne på din nettside. Vi i NXT/A2N ønsker alltid å implementere dette for våre kunder, slik at vi får en bedre oversikt over hvilke elementer av nettsiden som faktisk blir brukt.

Mange av våre kunder spør oss om hvordan Event Tracking skal implementeres. Dette er informasjon vi ønsker å dele med dere alle, slik at vi sammen kan få mer data og bedre muligheter på sikt.

Det er mulig å måle klikk på følgende:

  1. Link til et dokument
  2. Link til en mailadresse
  3. Link til et telefonnummer
  4. Link som går ut av nettsiden

Hvert av punktene ovenfor deles opp i tre kategorier hvor man enkelt kan finne mer informasjon om klikkene:
  1. Event Category
  2. Event Action
  3. Event Label

Slik fungerer event tracking i praksis:

Om du her og nå i denne artikkelen klikker på følgende telefonnummer: 928 45 280
vil vi i Google Analytics lese av følgende:
Event Category: telephone
Event Action: click
Event Lable: 928 45 280

Denne informasjonen finner du ved å gå til fanen "Behavior -> Events -> Overview". Klikk på det ”Event” du ønsker mer informasjon om (dette dukker opp automatisk), og velg "Label" for å se spesifikk informasjon: