NXT/A2N Reklame & Digitalbyrå
© Copyright 2018 hei@nxta2n.no

Hvem er vi?

Vårt produksjonsbyrå er en strategisk partner som håndterer alle typer grafisk produksjon. Ett kontaktpunkt som gjennom erfaring, kompetanse og med de riktige samarbeidspartnerne avlaster, effektiviserer og besparer våre kunder for tid, plunder og heft, og ikke minst penger.  

Våre prosjekt- og produksjonsledere holder i prosessen fra A til Å, og sikrer kvalitet i alle ledd. Vi er kjent for høy kompetanse innen løsningsorientert grafisk produksjon, prosjektledelse, innkjøp og logistikk. Hver dag jobber vi for å lage de beste og mest lønnsomme løsningene og kampanjene for kundene våre. 

Hva vi tror på?

Vi har troen på å levere kvalitet i alle ledd og drive kostnadseffektivoptimalisering for deg som kunde.
 

Hva gjør vi?

Vårt produksjonsbyrå er en profesjonell innkjøper av store volum av trykksaker, print/konvoluttering, kampanjer, adresser (målgruppe) og distribusjon. Vi har en velprøvd forretningsmodell og infrastruktur med de beste og riktige leverandørene i Norge og Europa. Vi benchmarker alltid pris og muligheter for våre kunder for å sikre kvalitet til riktig pris. Vår oppgave er å ha fokus på produksjonsoptimalisering og resultat i alle ledd.

  • Trykkoptimalisering
  • Kampanjeoptimalisering
  • Adresseoptimalisering
  • Portooptimalisering
  • Varepakking og logistikkoptimalisering

Vår erfaring er at det kan være store kostnadsbesparelser om vi får optimalisert de ulike prosessene for våre kunder.

For bedrifter innen B2C og B2B leverer vi grafisk produksjon fra A til Å tilbyr vi (trykk/print/konvoluttering) DM-kampanjer som adressert og uadressert, adresser (målgrupper) og adressevask,  kampanjepakking, samt portoavtaler. I tillegg produseres det et bredt utvalg av profil- salgsfremmende materiell. Alt fra Roll-Ups, butikkmateriell, reklameseil, messestands, reklameartikler, profilklær, kopper og penner, samt lagerhold og logistikk.  

For bedrifter som driver kjedebutikk leverer kampanjepakking og reklamelogistikk fra A til Å tilbyr vi trykk, pakking og utsendelse av kampanjemateriell til butikker/posten over hele landet på en kostnadseffektiv måte. Våre volumer gjør at vi kan tilby gunstige besparelser på trykk, porto og distribusjon. 

For bedrifter som tilbyr abonnementsprodukter leverer vi varepakking, lagerhold og logistikk fra A til Å – vi levere også egen abonnementsløsning med fullintegrert ERP systemer der vi tar hånd om lagring, responshåndtering og bestilling, varepakking, utsendelse, porto, retur, kundeservice, og kundereskontro. 
  
For deg som driver innen Humanitære og Organisasjoner tilbyr vi hele verdikjeden fra A til Å. 
Vi er stolte av at våre løsninger for medlemsrekruttering og donasjon gjør det lettere for humanitære organisasjoner å skaffe midler og hjelp raskt. Vi tilbyr både analoge og digitale løsninger og et   fullintegrert ERP systemer der vi tar hånd om lagring, responshåndtering og bestilling, varepakking, utsendelse, porto, retur, kundeservice, og kundereskontro.