NXT/A2N Reklame & Digitalbyrå
© Copyright 2018 hei@nxta2n.no

Annonsering på YouTube og mulighetene som ligger i denne kanalen er både mange og gode. Det er ikke nødvendig med en spektakulær film, men den kan godt være det.

Vi bruker oftes YouTube som en kanal når en kunde har noe som kan forklares med film. Det er ekstremt kostnadseffektivt og gir gode resultater fordi man kan segmentere seg inn mot riktige målgrupper. Som på Google Display annonsering har man muligheten til å målrette seg mot:

  • Remarketing lister
  • Demografi
  • Geografi
  • Innhold på YouTube
  • Interesse
  • Kategorier

Det er flere annonseformater på YouTube.

  • In-stream ads: Dette er en video som spilles enten; før, i midten eller etter en video blir spilt. Personen som får se reklamen får muligheten til å klikke "SKIPP" etter 5 sekunder. Det er mange som velger denne typen YouTube annonse da In-stream kun koster penger om brukeren ser mer enn 30 sekunder av filmen. 
  • Non-skippable in-stream ads: Dette produktet ligner veldig på vanlig in-strema (beskrevet over), men her fjernes "SKIPP" knappen og brukerne må se hele filmen.

Ta kontakt for å se på hvilke muligheter som er tilstede for dere på YouTube i dag.