KUNDE: NETTVETT
Et nettsted for informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett.
loader
KONTAKT

TAGS:#Nettsider#Design

Nettvett

På oppdrag fra Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har vi utviklet nye Nettvett.no. Et nettsted for informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot enkeltpersoner (både barn og voksne), forbrukere og små og mellomstore bedrifter.
skjermer

På Nettvett.no får du informasjon og hjelp om blant annet bruk av e-post, chat og sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank, og beskyttelse mot angrep utenfra. Nettvett.no ble bygget opp og lansert i 2005 av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD). Formålet var å bidra til å bygge en sikkerhetskultur hos både forbrukere, viktige samfunnsaktører og i virksomheter gjennom å etablere en tjeneste som "skal være den fremste offentlige portal med informasjon til forbrukere og små og mellomstore bedrifter om sikker bruk av Internett".

Norske innbyggere og bedrifter utsettes for en stadig mer avansert cyber-trussel. I fjor ble kostnadene som følge av cyber-kriminalitet i Norge anslått til 19 milliarder kroner. NorSIS målsetting er å bidra til verdiskaping i norske bedrifter, velferd og en trygg digital hverdag for befolkningen. Skal vi evne å oppnå dette så er vi avhengig av kunnskapsrike og solide samarbeidspartnere.

Våre internett-portaler er kontaktpunktet mot omverden og de som trenger oss. Målgruppene skal enkelt og selvforklarende få tak i den informasjon de trenger. Vi har valgt Digitalbyrået A2N fordi de viser stor evne til å sette seg inn i våre og målgruppenes behov, gir ærlige anbefalinger og lager gode løsninger.
Roger Johansen, Administrerende Direktør Norsis

Brukeropplevelse og universell utforming
Oppbygning og struktur av innhold har vært en viktig del av prosjektet. Det handler om at brukerne skal finne den informasjonen de ønsker på en ryddig og oversiktlig måte. Dette uten at man blir overlesset av informasjon. Dette er en spennende utfordring i slike prosjekter. Videre er det blitt lagt stort fokus på Universell Utforming. Digitalbyrået A2N er en av få utvalgte byråer som samarbeider med Norges Blindeforbund som også har bistått oss i dette prosjektet. 

ID-Tyveri
ID-Tyveri

ANDRE REFERANSER

Malerhaugveien 25

Boligprosjekt på Ensjø fra A-Å

EY Skye

Firmapresentasjon som fanger oppmerksomheten din

Woxen Gård / Domus Eiendom

Bo utsøkt og annerledes på Bogstad

Unicef

Ikke send varme tanker, send varme pledd

Hedalm Anebyhus

Design og ny nettside

Fasadeprodukter

Revitalisering av fasadeprodukter.no

Locus Ensjø

Full pakke for boligprosjektet Locus Ensjø

Norsk Friluftsliv

Digital kampanje for å øke kjennskapen til allemannsretten

REFERANSER

loader
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV
VÅRT NETTVERK:
loader