KUNDE: Stor-Oslo Eiendom
Visuell identitet og digital designmanual
loader
KONTAKT

TAGS:#Strategi#Design#Profil

Visuell identitet og digital designmanual

Stor-Oslo Eiendom er en eiendomsutvikler og investeringspartner med primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen. Når vi skulle identifisere kundens identitet så vi raskt hvor utfordrende og grensesprengende Stor-Oslo Eiendom er i sin bransje. Vi ønsket derfor å bruke det visuelle uttrykket til å få frem dette.

Eiendomsbransjen har i mange år har hatt et ensartet uttrykk. Den gamle profilen hadde et kommunalt preg og skilte seg lite ut i en bransje som stadig er i utvikling. Den nye visuelle identiteten er modigere og mer fleksibel og bidrar til at Stor-Oslo Eiendom fremstår enda tydeligere i markedet.
 
Det kreative teamet har jobbet tett med marked og ledelse i Stor-Oslo Eiendom under hele prosessen. Alle ansatte har vært med i innspill og vi ser hvordan det har bidratt til å forankre prosessen og skape et stort eierskap og stolthet til den ferdige profilen. Vi har hatt en tett dialog med jevne møter, presentasjoner og diskusjoner.
 
Vi vil gi Stor-Oslo skryt for å tørre å utfordre både oss, bransjen og seg selv. Det å ta fatt på en slik prosess er ikke bare tidkrevende, det påvirker også publikum, ansatte og investorer. I dag stilles det store krav til fremtidens bolig. Det handler om mennesker, det handler om miljø og det handler om hvordan man vil leve. Den visuelle profilen skal gjenspeile dette og man skal kjenne seg igjen i det. 
  
Logoen er enkel og geometrisk. Den står stødig og har et tydelig navntrekk. Stor-Oslo Eiendom har en bindestrek i navnet som er fjernet i logoen. Den er visuelt plassert som en skråstrek som skjærer bort deler av R og O i logoen. De avskårne hjørnene er derfor tatt videre også i andre bokstaver for å skape balanse i logoen.

Mønsteret symboliserer området Stor-Oslo – inspirert av kart og topografiske linjer. Mønsteret er laget med tanke på at det er pulserende – i vekst og bevegelse, og skal kunne animeres på digitale flater, samt brukes som bakgrunn og dekorelement.
 
Designmanualen har ikke strenge retningslinjer. Bransjen er konstant i endring og vi ønsker at profilen skal oppleves dynamisk med mulighet for stor variasjon. Det er derfor utarbeidet en digital designmanual som er lett tilgjengelig og som gjør det enkelt å oppdatere elementer underveis.

Vi har også designet og utviklet ny nettside hvor det er integrert en digital årsrapport.
Logo
Prospekter
Payoff
Kaffekopper
Annonse
Profilelementer
Postalia
Illustrasjoner
Nett og illustrasjon
Nett og illustrasjon
Ikoner
Nettside
Fonter
Fonter
Designmanual

"Vi har jobbet med NXT/A2N siste halvåret med utarbeidelse av ny nettside og profil for selskapet. Det var vært en vellykket prosess for vår del. Vi har hatt tett dialog og godt samarbeid hele veien. Det har ført til et glimrende resultat - og en ny nettside og profil som vi er svært stolte av. NXT/A2N har hele veien jobbet knallhardt for å møte våre ønsker og behov fra start til mål i prosessen."

Josephine Leine Granlie – Markedssjef, Stor-Oslo Eiendom

ANDRE REFERANSER

Stor-Oslo Eiendom

Nettside og digital årsrapport

Stor-Oslo Eiendom

Visuell identitet og digital designmanual

Relokator

Visuell identitet og nettside

Homely

Nettsider og ny visuell identitet

Turjenter relansert

Nettside, visuell profil og konsept

Byggtorget

Kampanjegjennomføring og ny visuell identitet

OHT Management AS

Design, utvikling og prosjektledelse

Markisemannen

Betalt søk og displayannonsering

REFERANSER

loader
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV
VÅRT NETTVERK:
loader